Ngày 10.10, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 3088/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành và phê duyệt kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn

 

Ảnh minh hoạ

Việc thành lập Đoàn kiểm tra nhằm thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư ngoài Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án, đề xuất phương án giải quyết các vướng mắc, khó khăn có liên quan và tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật.

Đoàn Kiểm tra liên ngành các dự án đầu tư ngoài khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong năm 2022 bao gồm 24 thành viên, do ông Hồ Việt Dũng – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã (Đoàn mời khi kiểm tra các dự án cụ thể).

Đoàn kiểm tra liên ngành được phân công thành 3 đoàn, sẽ kiểm tra các dự án chưa được giao đất, cho thuê đất (không thuộc lĩnh vực phát triển nhà ở).

Đoàn cũng sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và pháp luật có liên quan, việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước của các chủ đầu tư các dự án được kiểm tra.

Đối tượng kiểm tra bao gồm: Các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách, được thực hiện ngoài Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND tỉnh yêu cầu thời gian kiểm tra và hoàn thành báo cáo kết quả kiểm tra, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt từ ngày 10.10.2022 đến ngày 30.12.2022.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *