Bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An gồm công nghiệp và giao thông, của các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Tân Kỳ là huyện miền núi của tỉnh Nghệ An, cách thành phố Vinh khoảng 90 km về phía Tây Bắc. Có tọa độ địa lý từ 18058’30” đến 19032’30” Vĩ độ Bắc và 105002’00” đến 105014’30” Kinh độ Đông. Ranh giới hành chính tiếp giáp với các địa phương sau:

 • Phía Bắc giáp huyện Nghĩa Đàn và huyện Quỳ Hợp;
 • Phía Đông giáp huyện Yên Thành và huyện Đô Lương;
 • Phía Nam giáp huyện Yên Thành và huyện Đô Lương;
 • Phía Tây, Tây Nam giáp huyện Anh Sơn.

Huyện Tân Kỳ là đầu mối giao lưu, phát triển kinh tế vùng núi Tây Bắc của tỉnh Nghệ An với cả nước thông qua hệ thống giao thông: Đường Hồ Chí Minh chạy dọc qua toàn huyện, đường Quốc lộ 15, đường Tỉnh lộ 545, đường N5…

Bản đồ quy hoạch đến 2030, kế hoạch sử dụng đất 2022, huyện Tân Kỳ

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030:

Ngày 25/8/2022, UBND huyện Tân Kỳ ban hành thông báo số 132/TB-UBND về việc công khai quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huyện Tân Kỳ.

Ngày 19/8/2022, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 295/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Tân Kỳ.

Theo quyết định, nội dung phương án quy hoạch với diện tích và nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Tân Kỳ với tống diện tích là 72.582,83 ha. Trong đó:

 • Đất nông nghiệp: 62.254,00 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 9.861,70 ha
 • Đất chưa sử dụng: 467,13 ha

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong thời kỳ quy hoạch gồm:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 1.774,83 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp: 3.416,94 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 17,15 ha.

Diện tích đưa đất vào sử dụng cho các mục đích trong kỳ quy hoạch đến 2030, bao gồm:

 • Đất nông nghiệp: 338,21 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 8,61 ha

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tỷ lệ 1/25.000; Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Tân Kỳ

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, huyện Tân Kỳ

Về kế hoạch sử dụng đất năm 2022:

Ngày 17/10/2022 UBND tỉnh Nghệ An ban hành Thông báo số 178/QĐ_UBND về việc công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Tân Kỳ.

Theo đó, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tân Kỳ được xác định với tổng diện tích 72.582,83 ha, bao gồm các loại đất như sau:

 • Đất nông nghiệp: 63.562,06 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 8.209,26 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 811,52 ha

Kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm 2022 của huyện Tân Kỳ được xác định gồm:

 • Đất nông nghiệp: 142,20 ha.
 • Đất phi nông nghiệp: 0,59 ha.
 • Đất chưa sử dụng: 0 ha

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

 • Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 222,17 ha.
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 153,69 ha
 • Chuyển đổi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở: 0,12 ha.

Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:

 • Đất nông nghiệp: 0 ha
 • Đất phi nông nghiệp: 0,1 ha

Kế hoạch năm 2022 của huyện Tân Kỳ có 60 công trình, dự án đăng ký mới (trong đó có 29 CTDA cần được HĐND tỉnh thông qua mà phải thu hồi đất, 31 CTDA chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất)

Vị trí, diện tích các khu đất đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch 2022 của huyện Tân Kỳ được xác định theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện.

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Tân Kỳ

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Tân Kỳ

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Tân Kỳ đến 2030

Hiện tại trong kỳ 2021-2030 huyện Tân Kỳ đã có một số khu công nghiệp và quy hoạch xây mới, mở rộng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn như:

Khu công nghiệp

 • Khu công nghiệp Tân Kỳ diện tích đến 2030 là 600 ha

Cụm công nghiệp

 • Cụm công nghiệp Đồng Văn diện tích đến 2030 là 19,14 ha
 • Cụm công nghiệp xã Nghĩa Dũng diện tích đến 2030 là 69.12 ha
 • Cụm công nghiệp xã Nghĩa Hoàn diện tích đến 2030 là 39.41 ha

Quy hoạch giao thông huyện Tân Kỳ đến 2030

Trong kỳ huyện Tân Kỳ cũng bố trí quỹ đất sử dụng cho các dự án giao thông được đầu tư xây mới, mở rộng nâng cấp trên địa bàn huyện trong giai đoạn 2021 – 2030.

Dưới đây là những dự án giao thông trọng điểm được triển khai thực hiện trong kỳ:

 • Mở rộng nâng cấp đường tỉnh ĐT.534D
 • Mở rộng nâng cấp đường tỉnh ĐT.534B
 • Mở rộng nâng cấp quốc lộ 15A đoạn qua địa phận huyện Tân Kỳ
 • Mở rộng nâng cấp đường từ ngã 3 Tân Phương đi Eo Lèn xã Nghĩa Hoàn
 • Đường giao thông xóm Lập Bình – Đồng Mỹ
 • Đường giao thông  liên xã Giai Xuân đi Tân Phú, huyện Tân Kỳ
 • Xây dựng cầu Khe Lồi và Đường giao thông 2 đầu cầu nối từ ĐT534D đi QL48D, xã Giai Xuân
 • Đường giao thông  từ Tổng Đội đi xóm Kẻ Thai + Vành đai, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ.
 • Đường giao thông  liên xã Hương Sơn – Phú Sơn huyện Tân Kỳ
 • Đường giao thông nguyên liệu mía xã Nghĩa Dũng – Tân Kỳ
 • Đường giao thông từ đường HCM đi tổng đội TNXP 6 huyện Yên Thành
 • Đường giao thông Trại Lạt Cây Chanh (Xóm Thanh Bình – Xóm Tân Thịnh), Đường TL534B
 • Đường giao thông từ ngã ba Tân Đông đi ngã tư xã Tân An
 • Đường giao thông lối từ ĐT.534B tại xã Tân An huyện Tân Kỳ với ĐT.534D tại xã Phú Sơn huyện Tân Kỳ đi Đường giao thông HCM và đi cây Chanh huyện Anh Sơn
 • Đường giao thông xóm Tân Lập – Tân Hợp đi xã Hạ Sơn – Quỳ Hợp (Rộng 13 m, dài 5,5 km)
 • Đường giao thông từ ĐT.534D đi QL.48D, xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ
 • Đường giao thông giáp Giai Xuân – Ban QL rừng Xóm Nghĩa Thành( rộng 13m dài 8,5 km)
 • ……

So với một số huyện miền núi phía Tây Nghệ An, huyện Tân Kỳ có hệ thống đường bộ khá phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, vận chuyển hàng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Trong hệ thống đường bộ ở Tân Kỳ, có các tuyến đường chính yếu sau đây:

 • Đường Hồ Chí Minh: chạy qua huyện có chiều dài 38,5 km, điểm đầu xã Nghĩa Bình, điểm cuối xã Nghĩa Hành.
 • Đường tỉnh lộ 545: có chiều dài 26 km điểm đầu tại thị trấn Tân Kỳ, điểm cuối tại xã Nghĩa Đồng.
 • Hệ thống đường huyện: Tân Kỳ có 14 tuyến đường huyện với tổng chiều dài là 350,5 km.
 • Hệ thống đường liên xã: Toàn huyện có trên 700 km đường liên xã, chủ yếu là đường đất.
 • Giao thông đường thuỷ: Huyện Tân Kỳ có tuyến đường thuỷ Sông Con chảy qua địa bàn 16 xã với chiều dài khoảng 65 km, dọc tuyến còn có 03 bến đò chở khách ngang sông, gồm bến đò Bãi Đá, bến đò Hương Sơn và bến đò Phú Sơn… Ngoài ra còn có trên 25 bến đò khai thác Cát sỏi.
Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *