Lưu trữ thẻ: BĐS Việt Nam

Nghệ An – điểm sáng của thị trường BĐS Việt Nam cuối năm 2022

Last updated: 10/11/22 Kinh tế phát triển, hạ tầng được đẩy mạnh đầu tư, du

Giải mã nguyên nhân các ông lớn đầu tư mạnh vào thị trường BĐS Nghệ An?

Last updated: 26/09/22Hạ tầng phát triển mạnh mẽ và đồng bộ, tiềm năng du lịch