Lưu trữ thẻ: bỏ số hộ khẩu

Những điều cần làm khi sổ hộ khẩu giấy bị ‘khai tử’ từ năm 2023

Last updated: 27/12/22Trước khi sổ hộ khẩu bị “khai tử” từ 1/1 2023, người dân

Bỏ Sổ hộ khẩu, thủ tục đất đai sẽ được thực hiện như thế nào?

Last updated: 27/12/22Đến ngày 01/01/2023, theo quy định của Luật Cư trú thì Sổ hộ