Lưu trữ thẻ: đầu tư bất động sản

Gu đầu tư bất động sản 1 năm tới: Phân khúc có giá trị thực “lên ngôi”

Last updated: 26/12/22 Chuyên gia địa ốc cho rằng gu đầu tư trong thời gian

Nhà đầu tư tìm ‘đáy’ bất động sản trong xu hướng giảm giá

Last updated: 12/12/22Thị trường bất động sản đã xuất hiện nhiều doanh nghiệp chiết khấu