Lưu trữ thẻ: dự án

14 dự án thay đổi diện mạo thành phố Vinh – Nghệ An

Last updated: 26/12/22Cùng với việc phát triển hạ tầng, sự đổ bộ của hàng loạt

Nghệ An chấn chỉnh tình trạng dự án treo, chậm tiến độ

Last updated: 13/09/22UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa