Lưu trữ thẻ: họp quản lý

Họp quản lý tháng 10 năm 2022

Last updated: 31/10/22TẬP ĐOÀN NGHỆ NHÂN Chiều ngày 31/10/2022, tại phòng truyền thống Tập đoàn