Lưu trữ thẻ: quy hoạch không gian

Quy hoạch không gian đô thị TP Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Last updated: 19/10/22 Không gian đô thị Vinh được chia thành 4 phân vùng trong