Lưu trữ thẻ: sân bay vinh

Nghệ An bố trí gần 4.000 tỉ đồng nâng cấp Sân bay Vinh và cảng Cửa Lò

Last updated: 17/12/22HĐND tỉnh Nghệ An thông qua dành gần 4.000 tỉ đồng nguồn thu tiền