Lưu trữ thẻ: sổ hộ khẩu

Những điều cần làm khi sổ hộ khẩu giấy bị ‘khai tử’ từ năm 2023

Last updated: 27/12/22Trước khi sổ hộ khẩu bị “khai tử” từ 1/1 2023, người dân