Tag Archives: thành phố vinh

14 dự án thay đổi diện mạo thành phố Vinh – Nghệ An

Last updated: 26/12/22Cùng với việc phát triển hạ tầng, sự đổ bộ của hàng loạt

Quy hoạch không gian đô thị TP Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Last updated: 19/10/22 Không gian đô thị Vinh được chia thành 4 phân vùng trong