Lưu trữ thẻ: thị trường bất động sản Nghệ An

Bất động sản Nghệ An càng “nóng” khi loạt hạ tầng hàng chục nghìn tỷ được đầu tư

Last updated: 17/10/22Sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng trong khi nền giá đất

Nhà đầu tư Nghệ An có nên mua bất động sản ở thời điểm hiện tại?

Last updated: 19/09/22Thị trường bất động sản cả nước nói chung và Nghệ An nói