Lưu trữ thẻ: thủ tục đất đai

Bỏ Sổ hộ khẩu, thủ tục đất đai sẽ được thực hiện như thế nào?

Last updated: 27/12/22Đến ngày 01/01/2023, theo quy định của Luật Cư trú thì Sổ hộ