BỘ MÁY CÔNG TY TẬP ĐOÀN NGHỆ NHÂN

 

STT Ảnh Họ và tên Chức danh
1 sepluc Tăng Văn Lực Tổng giám đốc
2 NGUYEN HUU VINH Nguyễn Hữu Vinh Phó tổng giám đốc
3 nguyenvanhung Nguyễn Văn Hùng Luật sư
4 cuong 1 Nguyễn Văn Cường Giám đốc khối HCTH
5 nguyenthihien Nguyễn Thị Hiên Giám đốc chi nhánh Thái Hòa
6 vohien Võ Thị Hiền Giám đốc chi nhánh Tân Kỳ
7 PHAN VAN VAN Phan Văn Vạn Giám đốc chi nhánh Hưng Nguyên
8 khanhthu Phan Thị Khánh Thu Giám đốc chi nhanh
10 hai 1 Trương Minh Hải Trưởng phòng hành chính nhân sự
11 mai 1 Ngô Thanh Mai Trưởng phòng kinh doanh
12 thuong Đinh Thị Thương Trưởng phòng pháp chế
14 tan Phạm Hoàng Thanh Tân Trưởng phòng kinh doanh
5/5 - (5 bình chọn)