BỘ MÁY CÔNG TY TẬP ĐOÀN NGHỆ NHÂN

 

STT Ảnh Họ và tên Chức danh
1 sepluc Tăng Văn Lực Tổng giám đốc
2 NGUYEN HUU VINH Nguyễn Hữu Vinh Phó tổng giám đốc
3 nguyenvanhung Nguyễn Văn Hùng Luật sư
4 cuong 1 Nguyễn Văn Cường Giám đốc khối HCTH
5 nguyenthihien Nguyễn Thị Hiên Giám đốc chi nhánh Thái Hòa
6 vohien Võ Thị Hiền Giám đốc chi nhánh Tân Kỳ
7 PHAN VAN VAN Phan Văn Vạn Giám đốc chi nhánh Hưng Nguyên
8 khanhthu Phan Thị Khánh Thu Giám đốc chi nhanh
9 le Bạch Thị Mỹ Lệ Kế toán công ty
10 hai 1 Trương Minh Hải Trưởng phòng hành chính nhân sự
11 mai 1 Ngô Thanh Mai Trưởng phòng kinh doanh
12 thuong Đinh Thị Thương Trưởng phòng pháp chế
13 trieu Nguyễn Quốc Triều Trưởng phòng kinh doanh
14 tan Phạm Hoàng Thanh Tân Trưởng phòng kinh doanh
5/5 - (5 bình chọn)