Lưu trữ Danh mục: THÔNG TIN QUY HOẠCH

Quy hoạch loạt đô thị, khu công nghiệp tại Quỳnh Lưu, Nghệ An

Last updated: 21/12/22UBND tỉnh Nghệ AN đã phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện

Loạt dự án hạ tầng nghìn tỷ đưa Nghệ An thành top đầu du lịch trải nghiệm

Last updated: 30/11/22Được ví như “Việt Nam thu nhỏ” với đầy đủ biển, đảo, đồng

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đến 2030

Last updated: 26/11/22Bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất huyện Quỳnh Lưu, tỉnh

Quy hoạch giao thông, quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Kỳ tỉnh Nghệ An

Last updated: 14/11/22Bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất huyện Tân Kỳ, tỉnh

Bản đồ Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An

Last updated: 11/11/22Bản đồ Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An giúp bạn và du khách

Quy hoạch không gian đô thị TP Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Last updated: 19/10/22 Không gian đô thị Vinh được chia thành 4 phân vùng trong

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An)

Last updated: 19/10/22Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An)

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Thành (Nghệ An)

Last updated: 19/10/22Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Thành (Nghệ An) giai đoạn năm

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An)

Last updated: 19/10/22Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) giai

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thị xã Thái Hòa (Nghệ An)

Last updated: 19/10/22Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thị xã Thái Hòa (Nghệ An)