Lưu trữ thẻ: nhà ở xã hội

Ưu đãi mới cho công chức, người thu nhập thấp mua nhà ở xã hội

Last updated: 8/11/22 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý

10 ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VỀ NHÀ Ở XÃ HỘI

Last updated: 7/11/22 10 đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở