Lưu trữ thẻ: tổ chức đảng

Công bố Quyết định thành lập tổ chức Đảng doanh nghiệp Tư nhân tại Tx Thái Hòa

Last updated: 15/11/22(Baonghean.vn) – Công bố thành lập tổ chức Đảng đối với Chi bộ