Lưu trữ thẻ: cảng hàng không quốc tế Vinh

Nghệ An bố trí gần 4.000 tỉ đồng nâng cấp Sân bay Vinh và cảng Cửa Lò

Last updated: 17/12/22HĐND tỉnh Nghệ An thông qua dành gần 4.000 tỉ đồng nguồn thu tiền

Nghệ An sắp khởi công nhà máy hơn 4.600 tỉ đồng

Last updated: 20/09/22Nghệ An sắp khởi công nhà máy hơn 4.600 tỉ đồng Dự án