Lưu trữ thẻ: mất sổ đỏ

Mất sổ đỏ, người dân có được bán đất?

Last updated: 21/12/22Sổ đỏ có vai trò đặc biệt quan trọng bởi nó bảo đảm