Điều kiện kinh doanh bất động sản theo quy định pháp luật. Các quy định chi tiết về kinh doanh bất động sản cần phải biết khi vào nghề.

Kinh doanh bất động sản là gì

Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

Điều kiện kinh doanh bất động sản

– Phải là doanh nghiệp thành lập theo quy định pháp luật về doanh nghiệp và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng (trước đây là 6 tỷ đồng);

Trừ các trường hợp sau đây

+ Tổ chức, hộ gia đình bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên.

+ Tổ chức kinh doanh dịch vụ bất động sản theo các loại hình Kinh doanh dịch vụ bất động sản gồm:

  •   Dịch vụ môi giới bất động sản;
  •   Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;
  •   Dịch vụ tư vấn quản lý bất động sản.

– Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thuộc diện có vốn pháp định theo quy định trên phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số vốn pháp định. Mức vốn pháp định được xác định căn cứ vào số vốn điều lệ của doanh nghiệp theo quy định pháp luật về doanh nghiệp.

Lưu ý: Doanh nghiệp không phải làm thủ tục đăng ký xác nhận về mức vốn pháp định.

Các trường hợp không phải thành lập doanh nghiệp

Tổ chức, hộ gia đình bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật, bao gồm

– Bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản không phải do đầu tư dự án bất động sản đề kinh doặc hoặc do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh nhưng có mức dầu tư dưới 20 tỷ đồng (Không tính tiền sử dụng đất).

– Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng do phá sản, giải thể, chia tách.

– Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng để xử lý tài sản theo quyết định của Tòa án, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.

– Hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua mà không phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về nhà ở.

– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản công.

– Tổ chức, hộ gia đình bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản thuộc sở hữu của mình.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *