CÔNG TY TNHH  TẬP ĐOÀN NGHỆ NHÂN

Số: 28/TB – NgNh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Hòa, ngày 30 tháng 12 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về thời gian Lịch nghỉ lễ Tết Nguyên Đán Quý Mạo năm 2023

Thực hiện quy định về thời gian nghỉ lễ, tết theo quy định của luật lao động, Thống nhất của Ban giám đốc Công ty thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 như sau:

  1. Thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023:

Bắt đầu từ ngày 06/01/2023 đến hết ngày 10/02/2023. ( Từ ngày 15/12/2022 đến 20/01/2023 Âm Lịch)

  1. Lich gặp mặt cuối năm và giải quyết chế độ sẽ thông báo sau:

Lịch gặp mặt cuối năm, chi trả các chế độ liên quan cho toàn bộ nhân viên, quản lý của Tổng công ty sẽ được tổ chức trước ngày 26 tết âm lịch. (Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)

  1. Tổ chức thực hiện.

Trưởng các Chi nhánh, Đơn vị thuộc Công ty: Bố trí CBQL và nhân viên trực đơn vị trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2023, đảm bảo các hoạt động kinh doanh và xử lý khách hàng (nếu có); đảm bảo công tác đón tiếp khách,  hỗ trợ xử lý các thủ tục liên quan đến khách hàng khi cần thiết.

– Các Chi nhánh đảm bảo an toàn về PCCC, an toàn về cơ sở vật chất của Cty, đảm bảo công tác an toàn cháy nổ, an toàn cho Hồ sơ lưu trữ máy móc thiết bị văn phòng thiết bị điện trong thời gian nghỉ tết, phân công việc mua sắm, trang trí bàn thờ, phân công người trực đảm bảo việc hương khói trong thời gian nghỉ tết chu đáo tại các Chi nhánh.

Trong thời gian nghỉ Tết toàn bộ nhân sự Công ty lưu ý chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông, không tàng trữ, mua bán pháo nổ và các công cụ hỗ trợ, công tác PCCC, giữ gìn an toàn sứ khỏe.

Đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến cho CBQL, người lao động, nhân viên của đơn vị mình biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Ban giám đốc (để báo cáo);

– Bản điện tử (truyền thông tới toàn CTy);

– Lưu: VT, K.HCTH(02)Cg

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG HCTH 

Trương Minh Hải

CV Số 28 TB Lịch nghỉ tết Quý Mão năm 2023_20230105_0001

nghitetnguyendan

5/5 - (10 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *