Giấy mua bán đất viết tay là giấy mua bán đất hay hợp đồng mua bán đất được thực hiện bằng hình thức viết tay thay vì đánh máy. Nội dung của giấy này là thỏa thuận của các bên về việc chuyển quyền sử dụng đất từ bên bán cho bên mua.

 

hopdongmuaban

 

Nội dung và tính pháp lý của hợp đồng viết tay

Theo quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai và Luật Công chứng thì không có điều khoản nào quy định bắt buộc phải hợp đồng mua bán nhà đất phải đánh máy.

Tuy nhiên, dù đánh máy hay viết tay, hợp đồng mua bán nhà đất đều phải đảm bảo có nội dung, mục đích giao kết không trái pháp luật, không trái với đạo đức xã hội.

Trong một số trường hợp đặc biệt, theo Điều 129 Luật Dân sự 2015 thì bên mua còn có quyền yêu cầu tòa án công nhận tính pháp lý của hợp đồng này. Điều kiện để được tòa án công nhận là bên mua đã thanh toán đầy đủ các khoản phí trên hợp đồng cho bên bán.

Giấy mua bán đất viết tay thường gồm có các nội dung chính sau:

  • Thời gian, địa điểm làm Giấy mua bán đất;
  • Thông tin của các bên trong giao dịch mua bán nhà đât: Họ tên, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú….
  • Đối tượng chuyển nhượng: Quyền sử dụng đất hay gồm cả quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất?
  • Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán;
  • Trách nhiệm nộp thuế, lệ phí;
  • Phương thưc giải quyết tranh chấp;
  • Lời cam đoan và chữ ký xác nhận của các bên.

Điều kiện để mẫu giấy mua bán đất viết tay hợp pháp

Căn cứ theo Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015, văn bản mua bán nhà đất có hiệu lực và được pháp luật công nhận nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

1. Các bên tham gia ký kết giấy mua bán nhà đất viết tay đều đã đủ tuổi, đủ năng lực, trách nhiệm hành vi dân sự theo quy định chung của Nhà nước.

2. Tất cả các điều khoản trong hợp đồng viết tay không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

3. Bên mua và bên bán tham gia kí kết giấy mua bán đất viết tay hoàn toàn tự nguyện.

Giấy mua bán nhà đất viết tay cần đảm bảo chuẩn hình thức của một giao dịch dân sự thông thường, trong đó có yêu cầu liên quan đến thủ tục công chứng.

Một mẫu giấy mua bán đất viết tay phải đảm bảo một số điều kiện mới được công nhận về mặt pháp lý

Giấy tờ mua bán nhà đất viết tay sẽ bị vô hiệu lực nếu không đáp ứng được các điều kiện trên (theo Điều 122 Bộ luật Dân sự 2015).

Ngoài ra, một hợp đồng mua bán nhà đất còn bị coi là vô hiệu nếu bên mua chưa thanh toán đủ 2/3 số tiền chuyển nhượng. Mặt khác, nếu bên mua chứng minh được mình đã thanh toán từ 2/3 số tiền chuyển nhượng trở lên thì có thể yêu cầu tòa án công nhận hợp đồng chứ không cần thủ tục công chứng nữa (theo Điều 129 Bộ luật Dân sự 2015).

Mau-giay-mua-ban-dat-viet-tay

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *