THÔNG BÁO

Về thời gian nghỉ lễ Tết dương lịch năm 2023

Thực hiện quy định về thời gian nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật lao động, Công ty thông báo thời gian nghỉ Tết dương lịch năm 2023 như sau:

1.Thời gian nghỉ Tết dương lịch : 01 ngày do trùng với ngày nghỉ chủ nhật ngày 01/01/2023, nên công ty bố trí nghỉ bù thêm ngày thứ 2 ngày 02/01/2023. (Nghỉ từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 02/01/2023)

2.Tổ chức thực hiện

a) Trưởng các Chi nhánh, Đơn vị thuộc Công ty: bố trí CBQL và nhân viên trực đơn vị trong thời gian nghỉ Tết dương lịch, đảm bảo các hoạt động kinh doanh và xử lý khách hàng (nếu có); đảm bảo công tác đón tiếp khách, hỗ trợ xử lý các thủ tục liên quan đến khách hàng.

b) Các nhân sự trực trong thời gian nghỉ lễ thì Trưởng các đơn vị chủ động sắp xếp thời gian nghỉ bù cho các nhân sự này vào ngày phù hợp.

c) Trong thời gian nghỉ Tết toàn bộ nhân sự Công ty lưu ý chấp hành quy định của pháp luật về an toàn giao thông, giữ gìn an toàn sứ khỏe.

Đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến cho CBQL, người lao động, nhân viên của đơn vị mình biết và thực hiện./.

123

 

5/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *