Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa có phải đóng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa không?
Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa có phải đóng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa không?

Theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 35/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai và phải nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.

Như vậy, khi gia đình bạn chuyển mục đích sử dụng đất: từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp thì vẫn phải nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.

Cụ thể về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa được quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư 18/2016/TT-BTC như sau:

Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa = tỷ lệ phần trăm (%) (x) diện tích (x) giá của loại đất trồng lúa.

Trong đó:

– Tỷ lệ phần trăm (%) xác định số thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành phù hợp với điều kiện cụ thể từng địa bàn của địa phương, nhưng không thấp hơn 50%;

– Diện tích là phần diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp ghi cụ thể trong quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp của cơ quan có thẩm quyền;

– Giá của loại đất trồng lúa tính theo Bảng giá đất đang được áp dụng tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành./.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *